Nyhetsartikel: Linden i paradiset
(Kategori Mystiska träd)
Postat av webbmaster
onsdag 29 maj 2013 - 21:49:16


 Linden i paradiset

En engelsman kallade en gång Kosteröarna för ”Lycksalighetens öar”. 
Detta gjorde han med rätta. 
När man sommartid besöker detta paradis så kommer man till en värld där friden härskar, trots alla turister. 
Här kan man vandra på bilfria vägar och beundra naturen. 
På Sydkoster i närheten av Ekenäs växer en lind som är en raritet och därför mycket sevärd.  

 koster-bohuslind.jpg

Bohuslinden, Tilia platyphyllos, är ett träd med anor från den tid när vårt klimat var mycket varmare. 
I Sverige finns endast två vildväxande exemplar och båda finns på öar i Strömstads kommun. 
Ett tredje exemplar finns i norra Halland men botaniker är inte helt säkra på att det trädet är vildväxande. 
Alla andra Bohuslindar är planterade exemplar.  
 Bohuslinden som art växer annars vild i västra, östra och centrala Europa. 
Den finns även i Mindre Asien bort till Kaukasus.   
Den äkta Bohuslinden i Sverige är så unik att botaniker nu gör sitt bästa för att förhindra att den utrotas. 

År 1999 inleddes ett projekt  för att skapa en genbank som skall bevara arten.
 I Stenhults by söder om Uddevalla planterades fler än 200 träd som skall drivas upp för utplantering. 
Det är ett samarbete mellan Göteborgs Botaniska trädgård och Göteborgs stift som på detta sätt gör det möjligt att bevara det unika trädet.   

Vårt besök
Vi trängde igenom buskarna invid vägen nära Ekenäs för att fotografera Bohuslinden. 
Där stod den väldiga organismen med fridlysningsskylten en bit upp på stammen. 
Egentligen är det inte ett träd utan två, eller också har det delat sig strax intill markytan. 
Intill fanns en bra informationstavla som berättade om trädet. 

Plötsligt upptäckte vi att vi blivit väldigt populära, barbenta som vi var. 
Det var traktens myggor som nu fick sig ett härligt skrovmål på turistblod. 
Vi kom snabbt upp på våra hyrda cyklar och fortsatte ner till en myggfri badstrand.

Artikel ur boken "Mystiska träd i VG-län."
 © Göran NK TorinDen här nyhetsartikeln är från Mystiska.se
( http://mystiska.se/news.php?extend.10 )