Nyhetsartikel: Fredrik Gran
(Kategori Mystiska träd)
Postat av webbmaster
tisdag 05 februari 2013 - 11:30:31fredrik_halsa.jpg
Lokförarnas skyddshelgon

heter Fredrik och är en gran.
Den står efter järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.

Historien är i korthet följande. 
(kan läsas i sin helhet i boken Mystiska träd i Västra Götaland) 

När man ursprungligen byggde  järnvägen så planterade rallaren Fredrik en gran invid järnvägen. 
Den blev lokförarnas kelgris. 

De tjöt med ångvisslan och gjorde honör när de for förbi. 
Vid juletid fick Fredrik kulor bland barren.

Fredrik klarade galant av hormoslyrbesprutning, men när en illasinnad person kom med ett tåg försedd med buskröjarutrustning så halshögg han Fredrik. 

Han blev mordhotad. Och lokförarna planterade Fredrik 2.

Inför planerna om järnvägens utbyggnad så reste ordförande för Riksdagens trafikutskott med ångtåg till Fredrik och avtäckte en minnestavla.

Nu är utbyggnade av järnvägen klar, men man kunde inte rädda Fredrik.
Men Fredriks gener lever vidare.
En botaniken har tagit grenskott som drivits upp och en ny gran är planterad på platsen. Den här nyhetsartikeln är från Mystiska.se
( http://mystiska.se/news.php?extend.7 )