Nyhetsartikel: Påsköns sista träd
(Kategori Mystiska träd)
Postat av webbmaster
tisdag 05 februari 2013 - 11:58:55


toromiro.jpg

Toromiro - det sista trädet   
 
Den mystiska Påskön i Stilla havet var en gång täckt med skog. 
Träden försvann.  Det sista trädets frön räddades av en norrman och nu kämpar botaniker med att rädda arten. Påskön skall återfå sina skogar.   
 
Text och bild © Göran N. K. Torin   
 
Det sägs att trädet Sophora Toromiro kom till Påskön med hövdingen Hotu Matua. Men forskare menar att trädet fanns där långt tidigare. Om nu hövdingen Hotu Matua hade med sig ett träd på 400-talet så skulle det ha utvecklats en egen art på cirka tusen år. Moderna botaniker tvivlar. Skälet till detta är att sporer från Sophora har hittats i torven i en krater på Påskön. 

Dessa sporer var 35,000 år gamla. Därför tror botanikerna att trädet troligen har kommit till ön på naturlig väg. Frön från trädet är nämligen mycket tåliga och kan ligga i saltvatten i många dagar. Trädet tillhör familjen Fabaceae och det finns en grupp med tolv liknande arter på andra öar i Stilla Havet. 
De menar att Påsköträdet har sina genetiska rötter i en närbesläktad Sophora art. Det finns oceaniska arter som är mycket snarlika varandra. Sophora Toromiro har emellertid sina speciella kännetecken. Den har nämligen vita hår på de unga skotten, bladen och fodret. Den har också mindre blommor än den närstående arten Sophora microphylla. 
Jämförelser gjorde den kände botanikern Carl Skottsberg i sin typbeskrivning redan 1922.   

toromiro-blom.jpg
Blommande Toromiro
 
Befruktar sig själv 
Man anser alltså att frön med havsströmmar och vindar förts till Påskön och där på naturlig väg slagit rot. Till följd av det isolerade läget har sedan under evolutionens gång en ny art utvecklats. För att överleva har trädet utvecklat en metod att själv befrukta sig eftersom det ursprungligen varit inställt på att detta skulle skötas med hjälp av fåglar, dvs kolibri.   Utrotad palm Man tror att det även fanns andra trädslag på Påskön. Någon menar att utan rejäla träd så skulle det ha varit omöjligt för påsköborna att flytta de enorma stenstatyerna. En forskare säger sig ha funnit spår av en nu utdöd palm. Den utdöda arten döptes till Påsköpalmen. Stammarna kan ha använts som rullar för att flytta de tunga statyerna.
   

  Planteringsförsök 
Första försöket gjordes under 1960-talet av en dansk dendrolog, Georg Schlätzer.  Hans plantor härstammade från frö insamlade 1942 och som sedan dragits upp på Nya Zeeland. De dog efter ett par år. 

 Plantor från Sverige 
Andra planteringsförsöket skedde 1979. Då sändes tre sticklingsförökade plantor från Göteborg. De planterades på Påskön den 4 januari 1980 men dog efter ett år. 
År 1983 försökte man med  frösådd. Det skickades ett tiotal frön från plantan i det Göteborgska växthuset men fröerna lyckades inte ta sig när de kommit i jord på Påskön.   

Toromiro VIP passagerare 
Björn Aldén reste till Påskön med sig två plantor. Det här var det fjärde försöket att återföra växten till sin ursprungsort. Plantorna behandlades som VIP-personer på flygplanet och reste i stolen bredvid sin tillskyndare. 

Artikeln i sin helhet kan läsas i boken "Mystiska träd i Västra Götaland" som kom ut 2005 på författarens eget förlag. Boken kan köpas i bokhandeln eller direkt från förlaget Moster Beda
 Den här nyhetsartikeln är från Mystiska.se
( http://mystiska.se/news.php?extend.8 )